Điều kiện chung

  1. Quy định chung

a. Quý khách vào Website https://cocooncosmetics.com.vn/ xin vui lòng đọc kỹ quy định và các chính sách được công bố trên trang web. Quý khách tham khhaor thêm tại mục “Hưỡng dẫn mua hàng”,”Chính sách bán hàng”, “Điều khoản bảo mật” để đảm bảo hiểu rõ các quuy định và chính sách của chúng tôi.

b. Cocoon Cosmetics có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lượt bỏ bất kỳ phần nào trên Website của Cocoon Cosmetics bất cứ lúc nào. Các thay đổi này có hiệu lực ngay từ khi đăng tải lên Website coconcosmetics.com.vn mà không cần thông báo trước. Quý khách có trách nhiệm theo dõi Website thường xuyên để cập nhập.
c. CoCoon Cosmetics không chịu trách nhiệm về chất lường đường truyền Internet ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của bạn vào Website cocooncosmetics.com.vn

d. Khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc nguuoiwf giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầu đủ hành vi dân sự đẻ thực hiện giao dịch mua bán hàng hàng theo quyy định pháp luật.

e. Khách hàng truy cập Website phải có trách nhiệm bảo mật về mật khẩu, tài khoản hoạt động của mình trên Website cocooncosmetics.com.vn. Đặc biệt, quý khách  phải có thông báo cho Cocoon Cosmetics lập tức khi tài khoản bị truy cập trái phép, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp đối với nững thiệt hại hoặc mất mát gây ra khi các giao dịch được thực hiện trái phép bằng tài khoản  của quý khách.

f. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào từ khải của bạn trên Website, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn ngay lập tức và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Hạn chế và điều khoản bất khả kháng

a. Chúng tôi luôn luôn lỗ lực để đảm bảo rằng mọi thông tin và tài liệu trên Website là chính xác và cập nhập mới nhất. Tuy nhiên, không có đảm bảo hay mô tả nào đưa ra nhằm chắc chắn rằng mọi thông tin và tài liệu là hoàn thiện và chính xác tuyệt đối.

b. Khi có sai sót xảy ra đối với đơn hàng của bạn, tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn xử lý hoặc thông  báp hủy đơn hàng của bạn. CoCoon Cosmetics không phải chịu trách nhiệm với bạn khi đơn hàng bị hủy, ngoại trừ trách nhiệm hoàn trả lạin tiền nếu bạn đã thanh toán mà chưa nhận được sản phẩm.

c. Cocoon Cosmetics sẽ không chịu trách nhiệm nếu quy trình mua hàng của bạn không diễn ra đúng quy định hoặc do những nguyên nhân bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn hoặc trong tích tắc, cơ quan có thẩm quyền, bảo loạn, chiến tranh, tai nạn, khủng bố, dịch bệnh, hỏa hoạn, bão lụt, sự cố kỹ thuật, gián đoạn của tiện ích công cộng( bao gồm điện, viễn thông, hay Internet) hay vận chuyển trong điều kiện bất khả kháng.

3.  Trách nhiệm của các bên khi tham gia giao dịch

a. Quý khách có trách nhiệm đọc các quy định, chính sách được công bố tại Website và cung cấp thông đầy đủ, chính xác khi tham gia giao dịch tại Website cocooncosmetics.com.vn. Trong trường hợp khách hàng nhậo sai thôngg tin, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch.

b. Quý khách cam kết nhận hàng theo đơn đã đặt hoặc thông báo kịp thòi chi Cocoon Cosmetics để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng đã đặt.

c. Quý khách cung cấp mã đơn hàng hoặc xác nhận đơn hàng 

Shopping Cart