Điều kiện bảo mật

Cocoon Cosmetics cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm củac mình liên quan đến bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng khi bạn tham gia giao dịch với chúng tôi theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng cung cấp và chúng tôi có trách nhiệm quản lý, thực hiện các biện pháp để bảo vệ trong quá trình sử dụng, tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trong phạm vi cho phép và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Cocoon Cosmetics tạo ra chính sách bảo mật này để quý khách có thể hiểu hơn về những cam kết mà Cocoon Cosmetics thực hiện trong thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng. 

1 Mục đích, phạm vi sử dụng và thời gian lưu trữ thông tin:

1.1. Muc đích, phạm vi sử dụng thông tin:

a. Để phục vụ quản lí, điều hành, xem xét và/hoặc xử lý đơn đặt hàng/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc với các bên thứ ba thông qua các đơn vị dịch vụ trung gian. 

b. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ chăm sóc khác hàng, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này để hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu từ bạn.

c. Để phục vụ mục đích xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng.

d. Để lập số liệu thống kê, nghiên cứu nhằm duy trì sổ sách nội bộ hoặc nhằm mục đích pháp triển, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

e. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêy\u cầu mà việc tiết lộ thông tin là cần thiết, đúng với pháp luật.

f. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể mà mục đích đó có thể không được liệt kê trên. Tuy nhiên, Cocoon Cosmetics sẽ thông báo cho bạn về mục đích đó tại thời điểm chúng tôi xin sự cho phép của bạn, trừ khi được cho phép theo các quy định của pháp luật. 

1.2 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tín đó:

a. Cocoon Cosmetics biết rằng việc bảo mật thông tin khách hàng là rất quan trọng . Chúng tôi sẽ áp dụng các biẹn pháp để bảo mật thông tin của bạn. Chúng toi chỉ cho phép nhân viên của Cocoon Cosmetics, các đối tác của chúng tôi là đơn vị dịch vụ trung gian như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thanh toán hoăvj theo lệnh tòa án hay bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm (i) tuân thủ theo quy định của pháp luật;(ii) thực thi nghĩa vụ theo các điều khoản quy định tại hợp đồng/giao dịch;(iii) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi và của bạn.

b. Chúng tôi sẽ có thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc ò từng hoàn cảnh cụ thể mà những cá nhân, tổ chức đó có thể không được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, Cocoon Cosmetics sẽ thông báo cho bạn về người tiếp cận và mục đích tại thời điểm chúng tôi xin sự cho phép của bạn, trừ khi được phép theo pháp luật. Các đối tác của chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích thực thi nghĩa vụ, có lợi cho khách hàng mà không sử dụng vào mục đích thương mại hay mục đích khác khi chhuwa có sự đồng ý của chúng tôi và của bạn.

1.3 Chúng tôi sẽ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi:

a. Bạn đăng ký tài khoản trên Website của chúng tôi;

b. Khi bạn đồng ý cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan trong lúc tương tác giữa bạn với chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn qua email, ứng dụng truyền thông xã hội, thư từ, gặp gỡ trực tiếp.

c. Khi bạn liên kết tài khoản Cocoon Cosmetics với tài khoản mạng xã hội, các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp.

d. Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi kiếu nại cho chúng tôi.

e. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp mà chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

1.4 Phạm vi thu thập dữ liệu:

a. Dữ liệu cá nhân mà Cocoon Cosmetics có thể thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ email, địa chỉ giao nhận hàng hòa và/ hoặc thanh toán; tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, số điện thọa, hình ảnh, âm thanh hoặc video mở hàng kiểm tra hàng, các thông tin khác về người dùng khi bạn đăng nhập để sử dụng các dịch vụ liên kết chính thống tại Website của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào chúng tôi đã thông báo xin sự cung cấp và cho phép từ bạn. 

b. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể cung cấp hoặc vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản hoặc qua email đến chúng tôi. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể làm ảnh hưởng đến giao dịch của bạn đến chúng tôi và /hoặc ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các dịch vụ với nền tảng được liên kết tại Website. 

c. Chúng tôi không cố ý thhu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.Nếu quý khách dưới 13 tuổi, xin vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân gì. Nếu chúng tôi xác định được người dưới  13 tuổi và đã gưit thông tin cá nhân mà không có sự kiểm  soát của người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân này khỏi dữ liệu của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

1.5 Thời gian lưu trũ và cam kết bảo mật:

a. Thời gian lưu trữ là 2 năm kể từ thời diểm đơn hàng cuối cùng pháp sinh.

b. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cá nhân của bạn trên hện thống quản lý của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ bằng các mạng bảo mật và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên được quyền truy cập đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối bởi các sự cố pháp sinh, trường hợp có sự cố xẩy ra chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để khắc phục và hạn chết rủi ro nhất.

c. Chúng tôi cam kết thực hiện duy trì dữ liệu cá nhân đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết và trong phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

2 Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyềm sở hữu trí tuệ( đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) bao gồm nhưng không giới hạn nội dung thông tin và tất cả các thiết kế,văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, nội dung, video, âm thanh, biên  dịch phần mền, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toanf bộ nội dung của trang Web được bảo vệ bởi pháp luật việt Nam và các công ước quốc tế.

3. Quy định sử thông tin và xóa tài kkhoản.

a. Nếu quý khách muốn thay đổi thông tin cá nhân trên tài khaonr đã đăng ký, quý khách có thể đăng nhập và cập nhập, sử đổi trên tài khoản của mình ở website cocooncosmetics.com.vn hoặc liên hệ voiiws chúng tôi qua email, số hotline của Cocoon Cosmetics đẻ được hướng dẫn và hỗ trợ.

b. Nếu quý khách muốn xóa tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng trên website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: coconcosmetics@gmail.com

4. Thay đổi về chính sách.

Chính sách bảo mật thông tin này có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu của Cocoon Cosmetics cung như khách hàng và phù hợp với các quy định pháp luật mà không cần thông báo trước(nếu có).

5. Đơn vị thu thạp quản lý thông tin:

Cửa hàng: CoCoon Cosmetics

Địa điểm: 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc kiếu nại nào về các quy định bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi hoặc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích, bị vi phạm thì vui lòng liên hệ thông qua các kênh như sau để được giải đáp và hỗ trợ:

. Fanpage:https://m.facebook.com/profile.php?mibextid=LQQJ4d

. Hotline: 0356775782 (8:00-22:00 từ thứ 2 đến thứ  6)

. Email: cocooncosmetics123@gmail.com

Shopping Cart